Bydd y ganolfan yn cau arol dydd Gwener 19/12/14 tan 05/01/15. Bydd dawnsio “ballroom” dal yn mynd ymlaen ar y nos Wenar o 19:15 tan 20:15. Bydd Slimming World yn cynnal dwy sesiwn yn ystod yr wythnosau nesa; un ar y 23/12/14 ac un ar y 30/12/14. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Vicky os gwelwch yn dda.

Bydd y ganolfan yn agor yn un swydd ar y dydd Llun 22/12/14 er mwyn carolau Nadolig, mince pies ac sgwrs AM DDIM.

Byddan yn hoffi cymerud y cyfle yma i ddiolch i chi gyd sydd wedi cefnogi y ganolfan yn ei 3-4 mis gyntaf. Rydym yn dymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Diolch gan pawb o Canolfan Ebeneser.